Дудар Ігор Никифорович

Резюме

Сторінка GOOGLE Академія

Дудар І.Н. розпочав науково-дослідну діяльність у Вінницькому політехнічному інституті на посаді старшого інженера НДЧ з 1975 р.. Після закінчення аспірантури в 1981 р.  успішно захистив у м. Харкові кандидатську дисертацію. З 1980 р. асистент кафедри технології будівельного виробництва Вінницького політехнічного інституту. З 1982 р. – старший викладач, а з 1983 р. – доцент кафедри технології будівельного виробництва.

Докторську дисертацію захистив в 2000 р. на тему «Основи термосилової технології виробів із спеціальних бетонів» при Київському національному університеті будівництва та архітектури. В 2002 р. присвоєне вчене звання професора кафедри промислового та цивільного будівництва.

Дудар І.Н. є винахідником нового способу контролю за тиском у дисперсних середовищах, електрофізичного методу контролю за процесом тверднення бетону, способу ущільнення бетонних сумішей імпульсним динамічним пресуванням. Ідеї останніх двох способів покладені в основу докторських та кандидатських дисертацій захищених у вузах України.

Результати досліджень в області вдосконалення режимів теплової обробки залізобетонних труб, ввійшли у підручник для інженерів- технологів будівельних вузів з грифом МОН.

Професор Дудар І.Н. підготовив і опублікував понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед них 10 монографій, 21 підручник і навчальний посібник, 20 методичних вказівок для студентів, 130 наукових статей і 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Під його керівництвом створено науковий напрямок з термосилової технології виготовлення виробів із бетону. За цим напрямком захищені на кафедрі 1 докторська дисертація та 4  кандидатських дисертацій. Професор Дудар І.Н. підготовив 8 аспірантів та 14 магістрів.

Дудар І.Н. є членом Президії Академії будівництва України та керівником Вінницького територіального відділення, експертом Державної комісії з акредитації і ліцензування МОН, членом науково-методичної комісії з будівництва МОН по секції міське будівництво і господарство, головним редактором наукового збірника “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві”, членом редколегій наукового журналу “Вісник ВПІ” та електронного наукового фахового видання “Наукові праці Вінницького національного технічного університету”

Дудар І.Н. є членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій при Вінницькому національному технічному університеті і Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування.

Професор Дудар І.Н. є засновником нової спеціальності у Вінницькому національному технічному університеті “Міське будівництво і господарство” та організатором і першим завідувачем кафедри “Містобудування та архітектури”.

За рейтингом, вибудуваним з урахування багатьох параметрів, за методикою оцінки ефективності діяльності докторів, професорів, завідувач кафедри І.Н. Дудар протягом кількох років входить у десятку наукових керівників, які досягли найкращих результатів у написанні монографій та підготовці аспірантів Вінницького національного технічного університету.

Дудар І.Н. успішно передає свої наукові знання та життєвий досвід студентам, магістрам та аспірантам, є вмілим організатором, авторитетним вихователем молодих науковців, педагогів та студентів, користується повагою колективу університету та фахівців будівельної галузі в місті Вінниці та в Україні.

Має державні та відомчі нагороди такі, як :Почесні Грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради від 20.04.2011р. і від 03.2013 р.; Грамота МОНУ (Наказ від 07.07.2010 № 679); Подяка міського голови

В. Б. Гройсмана м. Вінниці (грудень, 2006); Почесна грамота Академії будівництва України (25 грудня 2013 року); Срібний нагрудний знак Академії будівництва України (25 червня 2013 року)

 

Стаж роботи в колективі у ВНТУ – 40 років.